Klachtenprocedure NEXT

Next bedrijfsartsen streeft ernaar onze dienstverlening naar ieders tevredenheid uit te voeren. Wanneer het onbedoeld toch mocht voorkomen dat u als werkgever of als werknemer niet tevreden bent over ons dan horen we dat graag. Iedere klacht zien we namelijk als een mogelijkheid om, met uw bijdrage, onze dienstverlening aan u nog verder te kunnen optimaliseren.

Loopt u ergens tegenaan betreffende onze dienstverlening en is dit een eenvoudige klacht waarvoor we u direct van antwoord en/of uitleg kunnen voorzien dan hoeft u geen klachtenformulier in te vullen. U kunt dan uw opmerking(en) bespreken met de betreffende medewerker.

Indienen klacht

Is uw klacht complexer van aard dan kunt u op onze website een klachtenformulier invullen. Hierop kunt u aangeven wat er niet goed is gegaan. U ontvangt dan binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Wanneer een klacht namens een werkgever of werknemer wordt ingediend, ontvangen wij ook graag een machtiging die ondertekend is door de persoon die de klacht wil indienen.

Behandeling van uw klacht

Uw klacht zal zorgvuldig onderzocht worden door onze klachtenfunctionaris. Als deze functionaris nog vragen of aanvullende informatie nodig heeft ten aanzien van uw klacht dan zal deze contact met u opnemen.

Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke reactie op uw klacht.

Klacht niet opgelost?

Wanneer u het niet eens bent met de reactie van de klachtenfunctionaris kunt u binnen vier weken bezwaar aantekenen bij de directie van Next bedrijfsartsen. U wordt hierbij dan ook persoonlijk uitgenodigd om uw klacht toe te lichten.

Binnen vier weken nadien ontvangt u van de directie een schriftelijke reactie.

Desgewenst heeft u de mogelijkheid om u zich hierna te wenden tot: Geschillencommissie Arbodiensten (Postbus 90154, 5000 LG Tilburg – www.oval.nl) te wenden.

Uitzonderingen

Op onze klachtenprocedure zijn een paar uitzonderingen. Wanneer u het niet eens bent met een advies van de bedrijfsarts en/ of een externe deskundige kunt u een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Uw klacht wordt dan niet door ons in behandeling genomen. 

Voor vragen of opmerkingen over een factuur kunt u contact opnemen met onze administratie.