Casemanager M/V Gezocht 24-32 per week (24-32 uur per week)

Voor onze klanten, maar ook voor ons medisch secretariaat ben jij de steun en toeverlaat als het aankomt op preventie, verzuim en re-integratie. Je houdt alle verzuimtrajecten in de gaten
(hierbij word je volledig ondersteund door alle signaleringen en trajectbewakingen vanuit ons systeem DossierManager) en adviseert onze klanten, maar ook je collega’s gevraagd en ongevraagd. Hierbij bewaak je nauwgezet of alle benodigde stappen gezet worden, we willen geen kans onbenut laten. Met jouw kennis ontzorg je onze klanten en weet je het verzuim waar mogelijk te voorkomen en het herstel te bevorderen. En uiteraard kun je hierin je eigen input geven om deze processen samen met ons verder te ontwikkelen.

Direct solliciteren?

Wil je meteen solliciteren naar aanleiding van deze vacaturen of wil je een open sollicitatie doen, maak dan gebruik van onderstaand formulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Ik geef toestemming voor het opslaan en verwerken van mijn persoonsgegevens. Ik geef toestemming om mijn CV gedurende maximaal 1 jaar te bewaren.

  Vanget, Maatwerk of Maatwerk in Vangnet?

  Veel bedrijven heroverwegen momenteel hun keuze voor een arbodienstverlener. Wettelijk gezien zijn er 2 mogelijkheden: De Vangnetregeling en de Maatwerkregeling. Wanneer bedrijven kiezen voor de maatwerkregeling door alleen een (indirect) contract met een bedrijfsarts af te sluiten, voldoen deze bedrijven niet altijd aan hun wettelijke verplichtingen met alle mogelijke consequenties van dien. In dit artikel vindt u een heldere uiteenzetting van de verschillende mogelijkheden om uw arbodienstverlening vorm te geven. Wilt u direct meer informatie of overweegt u een overstap? kijk dan op www.eerstehulpbijoverstappen.nu

  Een werkgever kan uitsluitend kiezen voor de Wettelijke Maatwerkregeling (uitsluitend de inzet van een BIG geregistreerde bedrijfsarts) als hij daarover met de ondernemingsraad overeenstemming heeft bereikt. Zo net dan is hij aangewezen op een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst. De OR speelt hierbij dus een cruciale rol in de keuze voor de maatwerkregeling. Lees onderstaand enkele aandachtspunten:

  1. Bedrijfsarts

  De werkgever is wettelijk verplicht zich bij verzuim en re-integratie te laten begeleiden door een bedrijfsarts. Ook in de maatwerkregeling moet hij in ieder geval een contract met een bedrijfsarts afsluiten. De werkgever kan ervoor kiezen deze bedrijfsarts in dienst te nemen, een zelfstandige bedrijfsarts in te huren of een bedrijfsarts in te schakelen via een arbodienst. Ook moet hij ervoor zorgen dat deze bedrijfsarts onafhankelijk en conform zijn beroepsrichtlijnen kan werken.

  2. Interne organisatie

  Een wijdverbreid misverstand is dat de werkgever in de maatwerkregeling alles zelf mag doen. Maar ondersteuning door in ieder geval een bedrijfsarts blijft verplicht en de wettelijke regels over bijvoorbeeld privacy blijven van kracht. Overstappen naar de maatwerkregeling betekent wel dat de werkgever veel meer zelf gaat organiseren op het gebied van preventie en verzuimbegeleiding en dat direct leidinggevenden een nieuwe rol krijgen in het preventie- en inzetbaarheidsbeleid. Hoe meer deskundigheid bedrijven zelf in huis hebben op het gebied van arbo- en verzuimbeleid, hoe geschikter de maatwerkregeling voor ze is.

  3. Privacy

  Een speciaal punt van aandacht bij de maatwerkregeling is privacy. Sowieso is dit een onderwerp waar de OR veel aandacht voor moet hebben, maar juist bij de privacy van zieke werknemers – die toch al een kwetsbare positie hebben – gaat het nogal eens mis. De werkgever moet in de maatwerkregeling garanties bieden om de privacy te waarborgen. Als medische gegevens worden opgeslagen op eigen ICT-systemen, is het de bedoeling dat de toegang tot deze gegevens blijft voorbehouden aan de bedrijfsarts. Alle andere medewerkers mogen deze informatie niet inzien, ook direct leidinggevenden of HR-managers niet.

  4. Overeenstemming

  Een werkgever kan alleen de maatwerkregeling toepassen als hij hierover met de ondernemingsraad overeenstemming bereikt. Het overeenstemmingsrecht is geen recht uit de WOR, maar uit de Arbowet (artikel 14). Het is een zwaarder recht dan het bekende instemmingsrecht uit de WOR. Terwijl de werkgever bij instemmingsgerechtigde onderwerpen nog kan proberen via de kantonrechter vervangende instemming te krijgen, is dit bij overeenstemmingsrecht onmogelijk. Gaat de OR niet akkoord met het toepassen van de maatwerkregeling, dan is de weg naar de maatwerkregeling afgesloten. De werkgever kan dan alleen een contract afsluiten met een arbodienst. Dit heet ook wel de vangnetregeling.

  5. Na vijf jaar opnieuw

  De OR moet elke vijf jaar de overeenstemming met de maatwerkregeling vernieuwen. Dit is een goed moment voor evaluatie van de regeling. Verliep de uitvoering van de regeling volgens plan? Welke resultaten heeft dit opgeleverd? Als de OR niet tevreden is met de manier waarop de maatwerkregeling is uitgepakt voor de eigen organisatie, kan hij geen instemming verlenen en opnieuw in gesprek gaan met de bestuurder.

  Bron: ORnet.nl

  Senior (bedrijfs)arts gezocht (ZZP, Loondienst of Hybride) voor 3e lijns GGZ Zorginstelling

  Voor o.a. een 3e lijns GGZ zorginstelling in Midden Brabant met >5000 medewerkers, zijn wij voor 16-24 uur per week op zoek naar een bedrijfsarts of senior arts (in opleiding) als zelfstandige (ZZP) in loondienst of in een hybride vorm. Het betreft een klant met een hoge mate van eigen regie. Naast het voeren van spreekuren ben je direct aanspreekpunt voor de leidinggevende, voer je SMT’s, ben je betrokken bij het maken en uitrollen van het gezondheidsbeleid en het uitvoeren van medisch onderzoek en vaccinatieprogramma’s.. 

  Continue reading “Senior (bedrijfs)arts gezocht (ZZP, Loondienst of Hybride) voor 3e lijns GGZ Zorginstelling”